KONTAKT

Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A.
Ul. Półłanki 80
30-740 Kraków

tel.: 123 982 267
faks: 123 977 667
sekretariat@kzgsa.com

centrala: 123 982 265

Pokaż na mapie


NIP: 675-000-15-15
REGON: 351145420
nr BDO: 000009983
KAPITAŁ: 9 466 780zł
KRS: 0000084137
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

DZIAŁ HANDLOWY

tel. 123 982 257
sprzedaz@kzgsa.com
DZIAŁ LOGISTYKI

tel. 123 982 269
logistyka@kzgsa.com
KSIĘGOWOŚĆ

ksiegowosc@kzgsa.com
DZIAŁ TECHNICZNY

te@kzgsa.com
DZIAŁ PRACOWNICZY

kadry@kzgsa.com