KONTAKT

Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A.
Ul. Półłanki 80
30-740 Kraków

tel.: 012 398 22 67
faks: 012 397 76 67
sekretariat@kzgsa.com

centrala: 012 398 22 65

Pokaż na mapie


NIP: 675-000-15-15
REGON: 351145420
KAPITAŁ: 9 466 780zł
KRS: 0000084137
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

DZIAŁ HANDLOWY

tel./faks 012 398 22 57
sprzedaz@kzgsa.com
DZIAŁ LOGISTYKI

tel. 012 398 22 69
logistyka@kzgsa.com
KSIĘGOWOŚĆ

ksiegowosc@kzgsa.com
DZIAŁ TECHNICZNY

te@kzgsa.com
DZIAŁ PRACOWNICZY

kadry@kzgsa.com